08.06.2009

Ryt dominikańki - amerykańskie przebudzenie.

Pisałem już o ojcu Haynesie, kanoniku od św. Jana, który przez ostatnie dwa lata przeszkolił ponad trzystu księży z USA i Kanady w dziedzinie celebracji w rycie klasycznym. Jednak nie na nim jednym kończy się „Trydencka Ameryka” - przebudzili się także dominikanie.

W dniach 5-9 sierpnia w Przeoracie Św. Alberta Wielkiego – Domu Studiów Zachodniej Prowincji Dominikanów przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana: Żywa Tradycja. Ryt Dominikański w XXI wieku.

Zachodnia Prowincja Dominikanów jest znana z pielęgnowania własnego rytu, bowiem już przed dekadą przełożony udzielił tam kapłanom zezwolenia na celebrację Mszy w rycie dominikańskim. Mimo, że zgoda obejmowała zarówno celebracje prywatne, jak publiczne w każdej formie – recytowanej, śpiewanej i uroczystej, to aktywność ojców ograniczała się do comiesięcznych Mszy w czterech kościołach klasztornych na terenie prowincji.

Przebudzenie przyszło po wydaniu przez Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Ojcowie posiadających stosowne doświadczenie liturgiczne ogłosili, że pomogą współbraciom chcącym poznać, nauczyć się i celebrować w rycie dominikańskim. Podczas takich spotkań zrodził się pomysł organizacji konferencji i warsztatów liturgicznych otwartych także dla kapłanów spoza zakonu, ministrantów, muzyków i innych osób zainteresowanych liturgią i duchowością dominikańską.

Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali: Ojciec Aidan Nichols OP z Prowincji Angielskiej, szeroko znany autor publikacji z dziedziny teologii, duchowości i kultury (znany w Polsce m.in. z książek „Myśl Benedykta XVI” i „Patrząc na liturgię”); Profesor William Mahrt z Uniwersytetu Stanforda, przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia Muzyki Kościelnej i redaktor periodyku Sacred Music wydawanego przez Uniwersytet Stanu Waszyngton; Ojciec Giles Dimock OP z Prowincji Wschodniej, wykładowca liturgiki na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville i przeor waszyngtońskiego klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Ojciec Augustine Thompson OP z Prowincji Zachodniej, profesor Uniwersytetu Stanu Wirginia, autor książek i artykułów nt. średniowiecznej teologii i liturgii.

Podczas konferencji codziennie odprawiana będzie Msza recytowana, a w kolejne dni uroczysta Msza o św. Dominiku, uroczyste Requiem i Msza śpiewana. Każdego wieczoru celebrowane będzie Oficjum (nieszpory i kompleta).

Udział w konferencji jakichkolwiek Polaków nie mieszkających na stałe w USA wydaje się mało prawdopodobny, jednak w związku z tym, iż w odpowiedzi na wczorajszy post dotyczący londyńskiej konferencji LMS otrzymałem maile od dwóch zainteresowanych osób, to podaję również kontakt do amerykańskich dominikanów: WDP@opwest.org (w temacie należy wpisać The Living Tradition) oraz link do strony z formularzami rejestracyjnymi (termin zgłoszeń minął w kwietniu, jednak ojcowie informują, że mogą przyjąć kilku dodatkowych uczestników).

Stary ryt - Anglia, Stany Zjednoczone, Australia, dominikanie, trapiści, redemptoryści zaalpejscy, którzy dotarli nawet na Nową Zelandię... Budujące.