25.12.2009

Gloria in excelsis Deo!

„Mówi się, że nasz Pan, Jezus Chrystus, wszechmocną potęgą swoją zapoczątkował nowe dzieło stworzenia, a sam jest pierwszym jego owocem. Ludzie pogrążeni byli w grzechu i skutkiem tego nie tylko nie byli dziedzicami nieba, ale byli niewolnikami złego ducha. Przeto Ten, który stworzył Adama na początku, w miłosierdziu swoim postanowił stworzyć nowego Adama, a w dalszej niewysłowionej łaskawości postanowić raczył, aby tym Adamem był On sam”.

J. H. Newman,  
Meditations and Devotions,
(tłum. Z. Kubiak).