26.10.2009

W serdecznej, pełnej szacunku i konstruktywnej atmosferze...

Najnowszy komunikat wydany przez "Ecclesia Dei" brzmi trochę jak relacja z trzeciego plenum po piątym zjeździe, czy trudnych rozmów przedstawicieli bratnich partii, ale i tak warto go odnotować, bo rzecz może być brzemienna w skutki.


Komunikat Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, 26.10.2009.


W poniedziałek, 26 października 2009 roku w Palazzo del Sant’Uffizio, siedzibie Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, odbyła swoje pierwsze posiedzenie komisja studyjna składająca się z ekspertów pochodzących z Ecclesia Dei oraz Bractwa Św. Piusa X i mająca na celu zbadanie rozbieżności doktrynalnych pomiędzy Bractwem a Stolicą Apostolską.

W serdecznej, pełnej szacunku i konstruktywnej atmosferze ustalono główne wątpliwości doktrynalne. Będą one badane w trakcie dyskusji, która odbywać się będzie w ciągu najbliższych miesięcy, prawdopodobnie dwa razy w miesiącu. W sposób szczególny badane będą kwestie dotyczące rozumienia Tradycji, Mszału Pawła VI, interpretacji Soboru Watykańskiego II w świetle nieprzerwanej katolickiej tradycji doktrynalnej, tematyka dotycząca jedności Kościoła i katolickich zasad ekumenizmu, relacji między chrześcijaństwem i religiami niechrześcijańskich oraz zagadnienie wolności religijnej. Spotkanie służyło także określeniu sposobu i organizacji pracy.