24.09.2009

Matka Boża od Wykupu JeńcówKościół katolicki w Anglii obchodzi dziś święto Najświętszej Maryi Panny z Walsingham, tymczasem powszechnie, w tradycyjnym kalendarzu, przypada dziś wspomnienie Matki Bożej od Wykupu Jeńców (niekiedy: Niewolników). 

Święto zostało ustanowione na pamiątkę założenia przez świętych Piotra Nolasko i Rajmunda z Pennafortu oraz Jakuba, króla Aragonii, zakonu poświęconego Matce Bożej, którego członkowie zajmowali się wykupem chrześcijan z niewoli muzułmańskiej, a w razie szczególnej potrzeby sami oddawali się w niewolę w miejsce współbraci. Kolekta dzisiejszej Mszy, głosi że „Bóg, przez chwalebną Matkę Syna swojego raczył wzbogacić Kościół swój nowym zgromadzeniem w celu wykupu wyznawców Chrystusowych z mocy pogańskiej”. 


Szkoda, że jest to święto praktycznie zapomniane, bo może jego obchody i kult Matki Bożej pod tym wezwaniem natchnąłby chrześcijan do większego zaangażowania w walkę z niewolnictwem, które w swej dawnej formie nadal jest praktykowane na terytoriach opanowanych przez islam oraz z jego współczesnymi przejawami w postaci choćby handlu kobietami przymuszanymi do prostytucji, seksualnego wykorzystywania  dzieci, handlu ludzkimi zarodkami itd. 


 Jakub Pytel