25.09.2009

Kalendarz ku czci kard. NewmanaRozbieżności między kalendarzami właściwymi dla Mszału Jana XXIII i Pawła VI są na tyle duże, że warto, by osoby uczestniczące w niezreformowanej liturgii posiadały kalendarz, który odzwierciedla ów „trydencki” porządek roku liturgicznego ułatwiając właściwe jego przeżywanie.

Pierwszy taki kalendarz został sporządzony w Środowisku Poznańskim bodaj w roku 1996. Jego autorem był Jan Filip Libicki. Kolejne zostały przygotowane na lata 2006 i 2007. Byłem ich autorem. Późniejszy z kalendarzy zadedykowałem Piusowi XII w 60. rocznicę wydania encykliki „Mediator Dei – o liturgii świętej” i opatrzyłem pochodzącymi z niej cytatami. W owym czasie (jesień 2006) niewiele osób miało nadzieję na tak szybki obrót spraw, jak po wydaniu Summorum Pontificum i nawet tak niewinna rzecz jak kalendarz z fragmentami encykliki wywołał furię jednego z prałatów nazywającego tę inicjatywę „prowokacją” i „sianiem zamętu”. I tak przez kolejne dwa lata „zamętu nie siałem". Z różnym powodzeniem robili to inni.

W przyszłym roku nastąpi zapewne długo wyczekiwana beatyfikacja kardynała Newmana. Chcąc uczcić osobę Sługi Bożego i przyszłego Błogosławionego, (do którego mam szczególne nabożeństwo) przygotowałem skromny i prosty w formie kalendarz zgodny z Mszałem Jana XXIII, zawierający również oznaczenia dotyczące obecnej i dawnej dyscypliny postnej, (o której można przeczytać tutaj) i poświęcony właśnie osobie Johna Henry’ego Newmana. Każda z dwunastu kart opatrzona jest cytatem z jego pism i kazań. W styczniu jest to jedna z piękniejszych modlitw ułożonych przez Kardynała: „Panie, Ty pobłogosławiłeś mnie wszelkimi dobrami, ale uczyń mnie Twoim. Roztop mnie i ukształtuj na Twój Boski obraz. Pozwól mi zużyć się dla Ciebie. Dozwól, bym doświadczył choroby, bólu, ubóstwa, cierpienia, hańby, prześladowania, wszelkiego ziemskiego zła, jeśli przyczyni się to powiększenia Twojej chwały. Od bezużytecznego życia wybaw mnie Panie i nie dopuść, bym zakopał mój talent w ziemi”.

Podobnie jak w latach ubiegłych inicjatywa została przygotowany z myślą o wyświadczeniu kilku uczynków miłosierdzia, do których każdy katolik jest zobowiązany (a przynajmniej zawsze był) w nieodległym już Adwencie. Kalendarz będzie dostępny w zakrystii po najbliższej i kolejnej niedzielnej Mszy celebrowanej na poznańskim Wzgórzu Przemysła. Zainteresowanych spoza Poznania proszę o kontakt mailowy na adres jacquesblutoir@gmail.com/

Jakub Pytel