23.08.2009

Krzyż znakiem podziału, czyli niedziela w BanffBanff to miasto w zachodniej Kanadzie, w prowincji Alberta, na terenie Parku Narodowego Banff. Zamieszkiwane jest przez około siedem tysięcy mieszkańców, którzy dzięki górom, gorącym źródłom i sportom zimowym czerpią dochody z turystyki. Chrześcijańskim klientom oferowany jest też niedzielny tzw. full service.

Kościoły w Banff (fot. R. Długosz)
Kościoły Banff: Św. Jerzego (anglikański), Bank Park Church (baptystyczny), Najświętszej Maryi Panny (rzymsko-katolicki), Christian Science, Korean Presbyterian (prezbiteriański), Full Gospel, Grace Japanese, Latter Day Saints (mormoni), St Paul's (presbiteriański), Rundle Memorial United.

Banfijski krzyż jest znakiem tego jak wiele wspólnot kościelnych i wyznawców różnych chrześcijańskich sekt nie mają udziału w jedności Kościoła powszechnego. 

Jakub Pytel