04.05.2009

Żelazna Dama.

Dziś mija 30 rocznica utworzenia rządu przez Margaret Thatcher. Pani premier, jeszcze jako leader opozycji, wygłosiła bardzo zdecydowaną mowę przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Rządowa radziecka gazeta ЌРАСНАЯ ЗВЕЗДА nadała jej wtedy przydomek "Żelazna Dama" rozpowszechniony przez Radio Moskwa. Rosjanie niezamierzenie zrobili Thatcher przysługę.


Zamieszczam na blogu fotografię baronessy Thatcher, bo pamiętam chlubną rolę jaką odegrała - wraz z Ronaldem Reaganem - w trakcie Zimnej Wojny. Nie zapominam przy tym o jej nieprzejednanej postawie względem katolików w Irlandii. Bóg widział - Bóg osądzi. Póki co życzę zdrowia.