20.05.2009

W Westminsterze jak w dawnym Canterbury.

Jutro uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i ingres nowego arcybiskupa do Katedry Westminsterskiej. Służby informacyjne archidiecezji podały, że ceremonia powitania i instalacji arcybiskupa Nicholsa przeprowadzona zostanie zgodnie z dawnym katolickim rytem używanym aż do czasów Reformacji w katedrze w Canterbury. Był to własny usus liturgiczny katedry, będącej wówczas siedzibą katolickich prymasów Anglii i Walii, sanktuarium św. Tomasza Becketa, a także kościołem zakonnym.

Przebieg ceremonii znany jest dzięki zachowanemu w British Museum pontyfikałowi używanemu w Canterbury w czasach arcybiskupa Chichele (1414-1443). Obrzędy, które odbędą się w Westminsterze będą do tego rytu dostosowane z uwzględnieniem zmienionych warunków, np. w Canterbury prawo instalacji arcybiskupa należało do miejscowego opata benedyktynów, a w Westminsterze funkcję tę spełni prepozyt i dziekan Kapituły Katedralnej. Warto dodać, że z tej okazji zlecono także napisanie muzyki do słów dwóch hymnów, których wykonanie było częścią przedreformacyjnych ingresów arcybiskupów kantuaryjskich.

---*---

A propos arcybiskupa Chichele. Otóż jednym z bardziej interesujących zabytków znajdujących się w katedrze w Canterbury jest jego ekstrawagancki i bardzo kolorowy grobowiec będący kolejnym dowodem, że średniowieczna sztuka sakralna nie stroniła od jasnych i żywych barw. Co ciekawe, w górnej części sarkofagu Chichele ukazany został we wspaniałych szatach, a niżej rzeźbiarz pokazał jego nagie, rozkładające się truchło leżące na całunie. Memento mori!


Arcybiskup trwale zapisał się w historii fundując All Souls College w Oksfordzie - to trzeba dodać.

_________
fotografie (od góry): północna nawa katedry Westminsterskiej; grobowiec arcybiskupa Henry'ego Chichele.