22.09.2008

Biały Koń z Uffington

W Oxfordzie, gdy P.D. i ja zdążaliśmy z kolejnego miejsca uświęconego sławetnymi wydarzeniami i obecnością najznamienitszych postaci z kart historii Koscioła i królestwa, nasi młodzi profani oświadczyli, iż udają się do Uffington, aby zobaczyć wykonanego przez pogańskich Celtów „Białego Konia”.
White Horse to geoglif długości 110 m położony na jednym ze wzgórz Oxfordshire. Powstał przez usunięcie roślinności z białego wapiennego podłoża. Szacuje się, że został stworzony na przełomie epok brązu i żelaza (ok. 1400-600 r. przed Chrystusem).