30.05.2013

30 maja A.D. 1847


Przed 166 laty, 30 maja 1847 r. bł. John Henry Newman i jego przyjaciel Ambrose St. John, obaj w jurysdykcji bp. Thomasa Walsha, Wikariusza Apostolskiego Dystryktu Centralnego w Anglii, przyjęli w Rzymie święcenia kapłańskie. Wcześniej, 26 i 29 maja przyjęli święcenia subdiakonatu i diakonatu. 

Jeden z Czytelników tego blogu był uprzejmy przesłać mi wykonane w rzymskim Diecezjalnym Archiwum Historycznym fotografie ksiąg, w których odnotowano fakt udzielenia Newmanowi i St. Johnowi wspomnianych święceń. Poniżej prezentuję faksymile tych zapisów (obrazy powiększają się po kliknięciu).

Zapis w księdze święceń z dn. 26 maja 1847 r. poświadczający udzielenie przez kard. Giacomo Filippo Fransoniego, prefekta Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary (dziś Ewangelizacji Narodów), święceń subdiakonatu J. H. Newmanowi i A. St. Johnowi. Ceremonia miała miejsce w znajdującej się w siedzibie kongregacji kaplicy pw. Trzech Króli.

Zapis w księdze święceń z dn. 29 maja 1847 r. poświadczający udzielenie przez kard. Constantino Patriziego Naro, generalnego sekretarza Świętej Kongregacji Konsystorialnej, święceń diakonatu J. H. Newmanowi i A. St. Johnowi. Ceremonia, podczas której kardynał udzielając tonsury przyjął do stanu duchownego dziewięciu kandydatów, 10 udzielił święceń ostiariatu i lektoratu, kolejnym 10 udzielił święceń egzorcystatu i akolitatu, a 13 subdiakonatu, miała miejsce w Bazylice Św. Jana na Lateranie. Newman i St. John otrzymali święcenia diakonatu wraz z 11 innymi kandydatami.

Zapis w księdze święceń z dn. 30 maja 1847 r. poświadczający udzielenie przez kard. Giacomo Filippo Fransoniego święceń prezbiteratu J. H. Newmanowi i A. St. Johnowi. Podobnie jak 6 maja, ceremonia miała miejsce w kaplicy pw. Trzech Króli.

Ks. John Henry Newman  sprawował prymicyjną Mszę św. w innej, mniejszej kaplicy również znajdującej się w Palazzo di Propaganda Fide (kaplica ta obecnie nosi jego wezwanie jako błogosławionego). Prymicja miała miejsce w dniu 3 czerwca, w Święto Bożego Ciała, zatem dziś przypada nie tylko rocznica przyjęcia przez Newmana święceń kapłańskich, ale również liturgiczna rocznica jego prymicji. 

Beate Joannes Henrice, ora pro nobis!