11.04.2011

Kolekta o Janie Pawle II

Z kronikarskiego obowiązku odnotowuję, że jest już gotowy tekst kolekty mszalnej wspominającej osobę Jana Pawła II. Zgodnie z informacjami podanymi przez księdza Zuhlsdorfa kult będzie dopuszczony w diecezji rzymskiej i diecezjach polskich, a wspomnienie poprzedniego papieża obchodzone będzie 22 października. W przypadku innych diecezji, aby wprowadzić to wspomnienie do lokalnych kalendarzy liturgicznych, ich ordynariusze będą musieli uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej.

Kolekta podana została w języku angielskim, w którym brzmi następująco:

O God, who are rich in mercy and who willed that the Blessed John Paul II should preside as Pope over your universal Church,
grant, we pray, that instructed by his teaching,
we may open our hearts to the saving grace of Christ,
the sole Redeemer of mankind. Who lives and reigns.


Oznacza to, że w języku polskim jej tekst będzie podobny temu:

Boże bogaty w miłosierdzie, Ty zechciałeś, by błogosławiony Jan Paweł II jako papież przewodził Kościołowi powszechnemu,
spraw, prosimy Ciebie, byśmy zgodnie z jego nauczaniem
otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka. Który żyjesz i królujesz.


W powyższym tekście – na co zwraca uwagę ks. Zuhlsdorf – widać odniesienia do encyklik Dives in misericordia i Redemptor hominis.


---*---

"(...) Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka" - pozostaje cieszyć się drobiazgami.