10.06.2009

Rozmowy doktrynalne Rzym - Ecône. Już niebawem!

Agencja ASCA powołując się na francuskie I.Media opublikowała dziś informację o spotkaniu kardynałów Kongregacji Doktryny Wiary. Angielski tekst depeszy pochodzi ze strony ojca Zuhlsdorfa. Oto „szybkie” tłumaczenie:

„Dziś rano w Kongregacji Doktryny Wiary odbyło się posiedzenie, podczas którego dyskutowano nad rozpoczęciem dialogu doktrynalnego z lefebrystowskim Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X, z którego czterech biskupów – wśród nich negacjonisty [bp] Richarda Williamsona – papież Benedykt XVI zdjął w lutym ekskomunikę.

Według francuskiej agencji I.Media, kardynałowie dawnego Świętego Oficjum – któremu papież Ratzinger powierzył prowadzenie dialogu z lefebrystami w celu ich przyszłego, ostatecznego powrotu do struktur Kościoła – zastanawiali się nad tekstem „propozycji kryteriów dialogu doktrynalnego z Bractwem Św. Piusa X”. Dialog ten powinien rozpocząć się od konieczności „przyjęcia Soboru Watykańskiego II i papieskiego nauczania” wynikającego z Soboru.

I.Media podały, że przełożony generalny lefebrystów,
[bp] Bernard Fellay przybył do siedziby Kongregacji Doktryny Wiary w dniu 5 czerwca br. i – choć nie został ustalony „team”, który z obu stron będzie skutecznie prowadzić dialog – to jest prawdopodobne, że w rozmowach weźmie udział szwajcarski dominikanin, o Charles Morerod, nowy sekretarz Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a po stronie lefebrystów ojciec Gregoire Celier, współautor wydanej niedawno książki o Benedycie XVI.

Tymczasem, gdy w doktrynalny dialogu z Watykanem stawiane są pierwsze kroki, lefebryści postanowili ponownie rzucić wyzwanie autorytetowi papieża, zapowiadając wyświęcenie kolejnych 21 nowych kapłanów, w trzech miejscach w świecie”.


Powyższe podnosi na duchu i daje podstawy do wiary w mozliwośc niezbyt odległego w czasie pojednania Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X z Rzymem. Wydaje się wiec, że zapowiadane przyspieszenie w rozmowach Ecône – Stolica Święta staje się faktem. Dodatkowym potwierdzeniem tego są lamenty i groźby niemieckich biskupów, którzy – jak widać – starali się storpedować rozpoczynające się rozmowy szeroko informując media, jakoby zapowiadane święcenia kapłańskie w Bractwie miałyby zostać udzielone wbrew woli papieża i być dla niego wręcz policzkiem grożącym kolejną ekskomuniką.

Cóż, od jakiegoś czasu niemieccy purpuraci zdają się znajdować jakąś przyjemność w budzeniu się z ręką w nocniku.

---*---

22.04.2009 o ojcu Morerodzie tak pisano na stronach Radia Watykańskiego (za KAI):

Sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej Papież mianował szwajcarskiego dominikanina, o. Charlesa Moreroda. Jest on na tym stanowisku następcą hiszpańskiego jezuity, o. Luisa Ladarii, który zajmował je do czasu swej ubiegłorocznej nominacji na arcybiskupa sekretarza Kongregacji Nauki Wiary (z 9 czerwca 2008 r.).

O. Charles Morerod OP ma 47 lat (ur. 28 października 1961 r.). Jest obecnie dziekanem wydziału filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu. Na rzymskim Angelicum wykłada od 1996 r. teologię dogmatyczną. Doktorat z teologii uzyskał w 1994 r. na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, a z filozofii – w 2004 r. w instytucie katolickim w Tuluzie. Od 2005 r. należy do katolicko-prawosławnej komisji mieszanej dialogu teologicznego. Przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej, której sekretarzem generalnym został obecnie o. Morerod, jest każdorazowo prefekt Kongregacji Nauki Wiary – aktualnie kard. William Levada.

_________
Zamieszczona rycina pochodzi z XVI wieku i przedstawia Palazzo del Sant'Uffizio.