23.05.2009

Najstarszy kardynał i jego ‘trydencki’ indult.

Dziś swoje 98. urodziny obchodzi Augustin (Paul) kardynał Mayer OSB. W latach 1984-88 był on Prefektem Kongregacji Sakramentów i Kongregacji Kultu Bożego, a od roku 1988 do 1991 pierwszym przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. To właśnie Mayer w 1984 roku sygnował list „Quattor abhinc annos”, który w wąskim zakresie – ale jednak – zezwalał na celebracje wg Mszału Rzymskiego z 1962 roku. Był to pierwszy dokument ustanawiający powszechne zasady korzystania z rytu „przedsoborowego”, a poprzedzał go jedynie wydany w 1971 roku – ale tylko dla diecezji angielskich – tzw. „Indult Agaty Christie” (odwołujący się do rytu z roku 1965).

Paul Mayer śluby zakonne złożył w 1931 roku w benedyktyńskim opactwie Św. Michała w Metten. Przyjął wtedy imię zakonne Augustin. Najpierw studiował na Uniwersytecie Księcia Biskupa Parisa Londrona w Salzburgu, a później w Papieskim Rzymskim Athenaeum San Anselmo. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1935 i nauczał współbraci w Metten, by w 1939 roku powrócić do swojej rzymskiej Alma Mater już jako wykładowca, a następnie jej rektor. W Wiecznym Mieście prowadził także pracę duszpasterską i był wizytatorem seminariów szwajcarskich. W latach 1960-1962 sekretarzował Komisji Przygotowawczej Soboru, a później soborowej i posoborowej Komisji ds. Szkół Katolickich i Kształcenia Księży. W roku 1966 powrócił do Metten, gdzie przyjął godność opata. We wrześniu 1971 objął funkcję sekretarza Kongregacji Instytutów Zakonnych i Świeckich, a w styczniu 1972 został mianowany arcybiskupem tytularnym Satriano. Sakry udzielił mu papież Paweł VI. W kwietniu 1984 roku został proprefektem Kongregacji Sakramentów i Kongregacji Kultu Bożego (połączonych później w Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów)


W roku 1985 Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej z diakonią S. Anselmo all'Aventino. Na początku lipca 1988 kardynał Mayer stanął na czele Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Z funkcji przewodniczącego zrezygnował w lipcu 1991 i odszedł na emeryturę. W styczniu 1996 został promowany do rangi kardynała-prezbitera, utrzymując swoją dotychczasową diakonię (na zasadzie pro hac vice). Augustin Mayer jest w tej chwili najstarszym kardynałem.

Plurimos annos!

---------
foto (od góry): kardynał podczas celebracji w sanktuarium maryjnym w Altötting, w dniu jego 90 urodzin; spotkanie z Benedyktem XVI (2008).