20.09.2008

Z Windsoru do Oxfordu.

Kościół i klasztor dominikanów zwanych tutaj Blackfriars.

Permanent Private Hall Zakonu Dominikanów w Oksfordzie (Blackfriars Private Hall) jest jednym z Private Halls, prowadzonym przez angielską prowincję Zakonu Dominikanów. Studenci tam mieszkający mogą zgłebiac tajniki filozofii i teologii. Otrzymują dyplom Oxford University. Siedziba dominikańskiego Private Hall znajduje się przy ulicy St Giles'. W tym samym budynku znajduje się klasztor, kościół (na zdjęciu obok) i Studium Dominikańskie.


Private Hall został utworzony w 1994 roku, ale jego tradycja sięga średniowiecza, kiedy to dominikanie na polecenie swego założyciela zaangażowali się w działalność edukacyjną w Oksfordzie. W tym czasie Zakon Kaznodziejski dominował na wydziale teologii tego Uniwersytetu.
Dominikanie musieli opuścić Oksford w czasie Reformacji. Powrócili tutaj po blisko 400 latach w 1921 roku.

Kosciół Uniwersytecki pw. Najświętszej Dziewicy.

Na tym miejscu kościół stał już wczasach anglosaskich, ale najstarszą częścią obecnego budynku jest wieża z 1280 roku. Po jej zachodniej stronie znajduje się kaplica Adama de Brome wybudowana przez niego w roku 1328, cztery lata po tym, gdy jako proboszcz u Najświętszej Dziewicy ustanowił tam kolegium znane później jako Oriel College, którego fellowem w 1822 roku został młody anglikański ksiądz John Henry Newman, wybitny teolog, a później kardynał Kościoła katolickiego.

Na fotografii z lewej strony widać ambonę, z której Newman głosił kazania, a zdjęcie poniżej przedstawia pulpit umieszczony w kaplicy bocznej, gdzie Newman spotykał się ze studentami.


Urocze miejsce na zdjęciu powyżej to plenerowa kawiarnia przy Kościele Uniwersyteckim, gdzie mogliśmy napić się kawy, zjeść czekoladowy pudding i posłuchać opowiadań P.D. o Oksfordzie i Newmanie.

Christ Church.

Christ Church jest największym i najwspanialszym koledżem w Oksfordzie. Ufundował go w 1525 roku kardynał Tomasz Wolsey, piastujący wówczas urząd Kanclerza Królestwa Anglii. Początkowo nosił nazwę Cardinal's Church, ale po tym, gdy hierarcha utracił łaskę Henryka VIII i nadeszły czasy Reformacji król ustanowił tutaj katedrę dla diecezji oksfordzkiej i kościół przemianowano.

Great Hall jest największym średniowiecznym hallem w Oksfordzie. Jadają tam wykładowcy i studenci starszych lat, dlatego wyłączony jest ze zwiedzania w porach posiłków. Na szczęście mogliśmy go zwiedzić i na własne oczy przekonać się o specyficznej atmosferze tego miejsca znanego z literatury i wielu filmów. Ściany Wielkiego Hallu zdobią portrety byłych członków colleg'u, m.in. Charlesa Dogsona, lepiej znanego jako Lewis Carroll, autor "Alicji w krainie czarów". Większość postaci przedstawiona jest w dumnych pozach, najwspanialszych strojach i chcąc nie chcąc uosabiają próżną chwałę, którą starł czas. Gdy człowiek uświadomi sobie, że ich kości bieleją w grobach, a dusze są w rękach Sprawiedliwego Boga, to cała ta pompa wydaje się groteskowa. Przychodzą na myśl słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. "Ambasadorowie":

(...) Jeszcze insygnia władzy, sobolowa szata,
Gęsty trefiony włos i ręki gest bez drżenia.
Jeszcze w zasięgu dłoni zegar, jeszcze wcześnie,
Pewności siebie ruch wskazówki nie odbiera.

(...) Dyskretny przepych - tylko echem dostojeństwa,
Turecki dywan, włoska lutnia - znak obycia.
W milczących ustach bezwzględnego smak zwycięstwa,
W postawach - wielkość - osiągnięta już za życia.
Ciężka kotara obu wspiera tym co kryje.
Patrzą przed siebie śmiało, pewni swoich racji,

(...) Byli - i nie ma ich, ach - cóż za wielka strata!
Jak nazywali się? Któż dzisiaj tego świadom?


Kościół i College stanowią część dawnego klasztoru świętej Frideswidy, który stal na tym miejscu zanim kardynał Wolsey nakazał budowę Cardinal's Church. Najstarszym zabytkiem katedry jest sarkofag św. Frideswidy, patronki miasta. Jest to replika, gdyż oryginalny sarkofag został zniszczony podczas Reformacji, a relikwie zostały pochowane pod płytą grobową w pobliżu.


W centrum college'u usytuowany jest Dziedziniec Toma (Tom Quad), największy dziedziniec w Oxfordzie. Wieżę nad wejściem zbudował sir Cristopher Wren w 1681 roku. Znajduje się w niej Wielki Tom,jeden z największych dzwonów w Anglii, który bije 101 razy kazdego wieczora o 21.o5. Początkowo Christ Church miał tylko 101 studentów, którym nie wolno było przebywać poza kolegium po tej godzinie. Wielki Tom wzywał ich do powrotu. Przez Tom Quad nie wolno przechodzić turystom, ale wolno wychodzącym z Christ Church uczestnikom nieszporów, co wykorzystaliśmy.