30.04.2010

Paul Augustin kardynał Mayer OSB (1911-2010)

Dziś żywota dokonał Augustin kardynał Mayer. Hierarcha najbardziej znany był bodaj z faktu przewodniczenia Komisji Ecclesia Dei w pierwszych trzech latach jej działalności, a także z sygnowania kontrowersyjnego listu Quattuor abhinc annos, który podpisał jako pro-prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O kardynale pisałem już tutaj.


Niech Bóg wybaczy mu wszystkie jego grzechy i obdarzy chwałą niebieską.